Voorwaarden

Privacy beleid van INTNSA Holland

IntNSA Holland neemt je privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe IntNSA Holland  je persoonsgegevens -waaronder op de website, in nieuwsbrieven of op mobiele apps- verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan jou bekend gemaakt worden. IntNSA Holland is gevestigd te Amersfoort. Wij treden als bestuur op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van je persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). IntNSA Holland is bereikbaar via haar website www.intnsaholland.com en het e-mailadres: intnsanl@gmail.com. Wij zijn de Europese vertegenwoordiging van IntNSA internationaal: www.intnsa.com. IntNSA Holland is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en agogische medewerkers die te maken hebben met verslavingsproblematiek en daarin of daarmee werkzaam zijn.

Hoe worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

IntNSA Holland gebruikt je persoonsgegevens zodat zij haar diensten aan je kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover je kan nakomen. Je geeft deze gegevens zelf aan ons door bij het aangaan van een lidmaatschap of afname van een ander product. Wij vragen de volgende basisgegevens van je: naam, mailadres, beroep, BIG registratie ja/nee, en werksector. Indien wij producten willen opsturen vragen we ook om een adres.

Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van IntNSA Holland of zolang als we bij wet verplicht zijn. Daarna worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Wie hebben er toegang tot jouw gegevens?

IntNSA Holland gaat verantwoord met je persoonsgegevens om en zal je gegevens nooit zonder jouw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

INTNSA HOLLAND verstrekt je gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover jou te kunnen voldoen en om er voor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Automatisch gegenereerde informatie die INTNSA HOLLAND verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van bijvoorbeeld de website) en de beveiliging en verbetering van de website, zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot jou herleidbaar zijn.

IntNSA Holland kan je gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Uitsluitend daartoe bevoegde personen (leden van het bestuur en met name onze penningmeester) hebben toegang tot de persoonsgegevens. IntNSA Holland houdt zich hierin aan de wettelijke regels en kaders.

Wat zijn je rechten?

Inzage en correctie
Alle gegevens die je aan ons verstrekt zijn inzichtelijk via ons ledenportaal. Hier kun je ook zelf je gegevens corrigeren als deze niet juist zijn.

Data portabiliteit
Indien je dit wenst kun je IntNSA Holland verzoeken alle opgeslagen gegevens aan jou aan te leveren (in een verwerkbaar formaat) zodat je deze gegevens kunt onderbrengen bij een andere organisatie. Je kunt ons ook verzoeken de gegevens rechtstreeks aan een andere partij te verstekken.

Vergetelheid
Je kunt ons verzoeken jou te ‘vergeten’, dit betekent dat wij al jouw persoonsgegevens zullen wissen of gegevens die wij voor statistische doeleinden gebruiken te anonimiseren.

Beperking van de verwerking en bezwaar
Mocht je vinden dat wij te veel persoonsgegevens verwerken dan voor de dienst noodzakelijk is neem dan contact met ons op.

Hoe worden je gegevens beschermd?

Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden. Hiervoor heeft IntNSA Holland procedures en mechanismen ingericht.

Cookies

INTNSA HOLLAND maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door IntNSA Holland toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen je computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Via je browser kunt je de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. Je kunt de instellingen zo aanpassen dat je tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat je een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar je computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kun je via de browser cookies verwijderen. Indien je ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat je niet meer van alle mogelijkheden van de website kunt gebruiken. Raadpleeg je browserinstructies of de “help”-functie van je browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Google Analytics

IntNSA Holland maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op je computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan ons ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kunnen wij aanpassingen maken op onze website.

Sociale media buttons

Op onze websites maken wij gebruik van social media buttons, bijvoorbeeld van Twitter en Facebook. Via deze buttons kunt je informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen je gebruiksgemak optimaliseren maar ook je surfgedrag volgen.

IntNSA's Mission: To advance excellence in nursing care for the prevention and treatment of addictions for diverse populations across all practice setting through advocacy, collaboration, education, research and policy development.