Verslavingsverpleegkunde

In haar boek: ‘The Language of Kindness. A Nurse´s Story ’ biedt Christie Watson ons een glimp van hoe verpleegkundigen verpleegkundige zorg verlenen. Ze vertelt de wereld dat we dit met ons hoofd en ons hart moeten doen. Maar onze beroemde voorganger en wijze verpleegster Florence Nightingale heeft ons een derde zeer belangrijke dimensie geleerd, namelijk onze handen. Verslavingsverpleegkunde is dus een manier om zorgstrategieën over te dragen door je hart, hoofd en handen te gebruiken. Hoe we dit in Europa willen doen, leest u hieronder met wat informatie over Nederland en over verslavingszorg in Nederland.

Missie

De Nederlandse afdeling van de International Nurses Society on Addictions (IntNSA) is een professionele vereniging voor verpleegkundigen die zich inzetten voor de preventie, opsporing en diagnose, behandeling en behandeling van verslavingsstoornissen. IntNSA Holland wil de Europese leider worden in verslavingszorg. In 2016/2017 hebben verpleegkundigen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland de Europese afdeling geïnitieerd. Belangrijk doel voor de komende 5 jaar is om meer Europese landen en collega’s op te nemen in IntNSA Holland. Verslavingskennis is nodig binnen alle gebieden van de gezondheidszorg en niet alleen binnen het exclusieve gebied van de gespecialiseerde verslavingspsychiatrie. Verslaving is overal om ons heen en dat moet elke verpleegkundige weten. IntNSA Holland bundelt de krachten door de belangen van verslavingszorg te beschermen door samenwerking met andere verslavingsprofessionals en organisaties. IntNSA Holland heeft haar missie om excellente verpleegkundige zorg te bevorderen voor de preventie en behandeling van verslavingen bij diverse bevolkingsgroepen en in alle praktijksituaties. Dit doet zij door middel van belangenbehartiging, samenwerking, onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling. Ons doel is om verpleegkundigen te helpen goede, passende en hoogwaardige verpleegkundige zorg te bieden aan verslaafde patiënten en hun families. IntNSA Holland heeft elke verpleegkundige iets te bieden, ongeacht hun verpleegkundige praktijk. Met de prevalentie van verslaving gerelateerde gevolgen voor de gezondheid, zijn wij van mening dat alle verpleegkundigen een basisniveau van kennis en vaardigheden op het gebied van verslavingen moeten krijgen en/ of behouden. Onze kracht komt van onze leden, waaronder clinici, opvoeders, managers en onderzoekers die in een grote verscheidenheid aan omgevingen hun beroep uitoefenen. Denk hierbij aan GGZ-instellingen, verslavingspsychiatrie, ziekenhuizen, scholen, huisartsenpraktijken en andere gezondheidszorg- en welzijnsinstanties. We zijn ervan overtuigd dat alle verpleegkundigen, ongeacht hun specialiteit of praktijk, een rol kunnen spelen bij het bevorderen van een gezonde levensstijl en de vroege identificatie van mensen met een groter risico op het ontwikkelen van problemen in verband met misbruik van verslavende middelen.

IntNSA Holland erkent het negatieve stigma van verslaving en verslaafde patiënten in de samenleving. Patiënten hebben hier last van. Ervaringen van verpleegkundigen laten zien dat dit negatieve stigma zijn weerslag heeft op de erkenning van ons fascinerende werk. Daarom is een van de belangrijke missieverklaringen het bestrijden van deze negatieve stigmatiseringen. Samen met patiënten willen we op de Europese agenda staan.

Verpleegkunde is betrokken bij de effecten van verslavingen in het menselijk leven. Het gebruik van medicijnen, die lijden aan ontgiftingssymptomen of hunkeren naar, veroorzaakt negatieve effecten op mensenlevens. Effecten op functioneren en participatie in de samenleving in diverse rollen. De effecten van verslaving zijn niet alleen negatief in de gezondheidsresultaten en in de individuele levensduur, maar ook in de kosten voor de samenleving. De economische waarde van gezondheid, en dus ook het vrij zijn van verslavingen, is hoog.

Wat betreft mensenrechten; verpleegkundigen moeten zich bewust zijn van de autonomie en persoonlijke vrijheid van mensen. Herstel is een individueel proces en heeft aandacht nodig op een persoonlijke manier van vrijheid, zoals het recht om drugs te gebruiken. Langdurige verslavingsproblemen leiden tot een chronische psychiatrische ziekte, waarmee mensen moeten leren leven. Verpleegkundigen kunnen patiënten bij deze strijd helpen. Door ze te leren een plaats te geven aan het verlies van gezondheid, levenskwaliteit en het opnieuw invulling geven aan het leven naast de verslaving.

Verslavingsverpleegkunde kan worden gezien vanuit drie dimensies, ingebed in ervaringsdeskundigheid en zorg voor de netwerk / gezinsdimensie van de individuele patiënt; verpleegkundige praktijk, verpleegkundig onderwijs en excellentie (expertise) en verpleegkundig onderzoek en innovaties. Waarden die passen bij verslavingsverpleegkunde zijn excellentie: nieuwe inspanningen om de kwaliteit van zorg en levenskwaliteit te verbeteren voor alle personen die worden getroffen door middelengebruik, misbruik en verslaving. Mededogen: erkennen dat het belangrijk is om anderen te helpen door middel van verpleegkundige zorg. Hoop geven aan degenen die zich hopeloos voelen en kracht geven aan degenen die machteloos zijn. Diversiteit: bevestigen en accepteren van het unieke karakter van elke persoon - zijn / haar idee, waarden, cultuur en etniciteit. Integriteit: respect voor de waardigheid en waarde van elk individu, gebaseerd op het besef dat verslavingen, zoals andere chronische gezondheidsproblemen, kunnen worden voorkomen en behandeld.

IntNSA's Mission: To advance excellence in nursing care for the prevention and treatment of addictions for diverse populations across all practice setting through advocacy, collaboration, education, research and policy development.