Nederland

Inwoners: 17,1 miljoen. De Nederlandse bevolking bestaat uit mensen met verschillende Westerse en niet-Westerse achtergronden. Denk aan mensen met Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse roots. De laatste jaren zijn onder andere  vluchtelingen uit Syrië en andere moslimlanden.

Drugsbeleid

De Nederlandse Drugswet die in 1928 is ontworpen en in 1976 is herzien, maakt onderscheid tussen soft- en harddrugs. Criteria voor ‘soft’ drugs hebben betrekking op de mate van gezondheidsschade. Deze wet maakt het mogelijk om cannabis legaal te kopen in zogenaamde coffeeshops.

Lijst I: heroïne, cocaïne, amfetaminen, LSD en GHB.
Lijst II: cannabis, hasjiesj, wiet (gras).

Het doel is om schade door preventie en voorlichting te minimaliseren, en vroegtijdig aftreden en korte interventies mogelijk te maken door openheid.

De wet dicteert in principe het verbod op; smokkelen naar of uit Nederlands grondgebied, telen, voorbereiden, verwerken, verkopen, uitdelen en vervoeren van allerlei (smart) drugs. Eveneens verboden is het bezit van harddrugs zoals heroïne en cocaïne. Hoewel alcohol kan worden beschouwd als een harddrug, gezien vanuit het perspectief van verslechtering van de gezondheid, staat het niet op de lijst van deze wet, omdat accijnzen op allerlei soorten sterke drank veel geld opleveren voor de regering.

Feiten en cijfers over verslavingen in Nederland

Drugs/gedrag

Aantal verslaafde mensen

Aantal mensen in behandeling

Alcohol

1,2 miljoen

30.764

Tabaco

600.363

449

Cannabis

70.0000

10.965

Cocaine

26.857

3.760

Crack

11.200

3.760

Heroin

32.000

13.000

Gambling

20.300

2.266

Speed/amphetamines

6.700

1.675

MDMA / XTC

500

105

GHB

3.160

790

Benzodiazepines

1.8 miljoen

819

Internet gaming

16.000

544

Others

1.200

392

Verslavingspsychiatrie

In Nederland zijn 180 gespecialiseerde behandelcentra actief met allerlei verslavingsbehandelingen; klinieken voor crisis, detox en langdurige behandelingen, korte en langere behandeling na detox met cognitieve gedragsbehandelingsopties, ambulante behandelteams zoals FACT, FACT, ACT en detox thuisteams. Er zijn ook centra voor speciale doelgroepen zoals ouderen, jongeren, patiënten met een dubbele diagnose, patiënten met een verstandelijke beperking, patiëntengroepen met verschillende culturele achtergronden / perspectieven en speciale behoeften van SBRT's.

Het personeel bestaat uit verslavingsverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verslavingsartsen, verslavingspsychiaters, maatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen e.a. In de huisartsenpraktijk in Nederland werken verschillende verslavingsverpleegkundigen als POH (post bachelor en MANP) bij het vroegtijdig herkennen van verslavingen en bereiden patiënten voor met korte interventies.

Zorgverzekering

Alle Nederlanders zijn verplicht zich voor de zorg te verzekeren. In Nederland zijn er een aantal zeer grote zorgverzekeraars die pakketjes met mogelijkheden leveren. Een algemeen gegeven voor alle mensen is het wettelijke eigen risico (€ 380,00). Voor alle mensen is er een basisverzekering. Elke Nederlandse inwoner heeft de vrijheid om zijn eigen zorgverlener of medicijn te kiezen. Verder is een aanzienlijk deel van de onvermijdelijke medische kosten, zoals ziekenhuisopname, specialistische hulp, huisartsbezoeken en medicijnen gedekt.

Ervaringsdeskundigen

De laatste tien jaar groeit de belangstelling voor de rol van ervaringsdeskundigen binnen verslavingszorg. Een groep van die experts is actief in verschillende instellingen. De kernactiviteit van de ervaringsdeskundige is herstel vanuit patiëntperspectief. Ze handelen naast de andere professionals op gelijke basis. Gespecialiseerde training wordt aangeboden Op zowel MBO als HBO niveau

Geïntegreerde behandeling

De laatste 10 jaar is een beweging actief om verslavingsgeneeskunde, verslavingsverpleegkunde en andere mogelijke aanvullende behandelingen te integreren in het zelfde rijtje als de zorg van huisartsen, psychiatrische behandelingen en algemene ziekenhuisbehandelingen. Doel is het doorbreken van de geïsoleerde positie van de gespecialiseerde verslavingsinstituten en de negatief geïsoleerde positie van patiënten die met hun verslavingsproblemen omgaan. Bij alle verslavingsinstituten is er een beweging richting geïntegreerde zorg door bijvoorbeeld dubbele diagnose zorgpaden; angststoornissen en verslaving, LVB en verslaving, en forensische psychiatrie en verslaving etc. Ook wordt in algemene ziekenhuizen speciale aandacht gegeven aan patiënten met alcoholproblemen op afdelingen voor lever- / maagaandoeningen.

Nederlandse Vereniging Verslavingskunde

‘Verslavingskunde Nederland’ is een netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntvertegenwoordigers, kenniscentra samenwerken om:

  • het behandelbereik van de verslavingswetenschap vergroten
  • het doorbreken van het stigma rond verslaving
  • en om de kwaliteit van de restauratieve zorg verder te verbeteren

www.verslavingskundenederland.nl

AIAR: Amsterdams Instituut voor Verslavingsonderzoek: Prof. Anneke Goudriaan: http://www.amcpsychiatrie.nl/research/research_groups_pis_van_den_brink_group.htm

‘Het Amsterdam Institute for Addiction Research maakt deel uit van de afdeling Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Hun missie is om patiëntgericht verslavingsonderzoek uit te voeren, resulterend in een beter evidence-based behandeling van patiënten met verslavingsstoornissen. Ze willen dit doel bereiken door het bepalen van factoren die een rol spelen bij effectieve en efficiënte behandelingen en door het onderzoeken van mechanismen die ten grondslag liggen aan succesvolle behandelingen. De visie is dat de behandeling van mensen met verslavingsproblemen gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk bewijs en geleverd moet worden door deskundige en toegewijde professionals die zich inzetten voor continue verbetering. Hun fundamentele waarden zijn een rigoureuze wetenschappelijke oriëntatie, hoge ethische normen, multidisciplinaire samenwerking en een sterke toewijding aan de verbetering van het leven van patiënten met verslavende aandoeningen. Het hoofddoel van het instituut is het publiceren van wetenschappelijk onderzoek in prestigieuze nationale en internationale peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast draagt ??het personeel bij aan wetenschappelijke discussies via conferenties en debatten. Het instituut biedt ook ondersteuning en advies aan behandelcentra bij hun pogingen om de behandeling van mensen met verslavingsstoornissen te evalueren en te verbeteren’: website tekst 2020.

NISPA: Nijmegen Institute for Scientist-practitioners in Addiction: prof dr. A. Schellekens: http://www.nispa.nl/

IVO Rotterdam: prof. dr. Hamit Karakushttp

‘Het Addiction Research Institute is enthousiast en gemotiveerd om samen te werken met sponsors bij het beantwoorden van (onderzoeks) vragen over onderwerpen gerelateerd aan leefstijl, verslavingen en zorg. Hun belangrijkste focus is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kwetsbare personen in onze samenleving. Ze ontvangen vragen over een breed scala aan onderwerpen van hun sponsors, waaronder levensstijl, verslavingen en zorggerelateerde kwesties. Het IVO Addiction Research Institute helpt bij het vinden van antwoorden op onderzoeksvragen, het oplossen van beleidsvraagstukken en helpt u bij het ontwikkelen van screeningsvragenlijsten en zorgrichtlijnen’.

Verslavingsgeneeskunde: Vereniging Verslavingsgeneeskunde Nederland: https://www.vvgn.nl/english

IntNSA's Mission: To advance excellence in nursing care for the prevention and treatment of addictions for diverse populations across all practice setting through advocacy, collaboration, education, research and policy development.