Yvonne Slee

Yvonne Slee heeft sinds 1973 in de GGZ gewerkt en heeft ruime ervaring in de combinatie deskundigheidsontwikkeling en ontwikkelingen in de GGZ en verslavingszorg. Vanaf de beginjaren van haar loopbaan heeft zij in het  bijzonder belangstelling voor de problematiek psychiatrie en verslavingsgedrag. Zij wil daar zeker de sociale en somatische gevolgen t.g.v. het gedrag en mogelijkheden voor herstel ondersteuning en ontwikkeling bij noemen als aandachtspunt voor deskundigheidsbevordering.

Deze deskundigheid in de begeleiding en verpleging zijn noodzaak om zoveel mogelijk met elkaar te delen en een standaard hiervoor in de beroepsgroep transparant te houden. De ontwikkelingen gaan snel en een goede praktijkvoering vraagt om goed onderzoek en een kennisdeling voor de praktijk van alledag. Zowel  in Europees verband als internationaal willen wij dit delen.

Zij heeft tot 2019  als manager van het Antes College in de regio Rijnmond gewerkt. Zij is nu met pensioen, maar actief in het bestuur van IntNSA Holland en adviseur. Zij is opgeleid als verpleegkundig specialist GGZ, maar niet meer praktiserend. Tevens heeft zij een master in Human Development afgerond. Vanuit haar opleiding pedagogiek kent zij ook de aspecten van een deskundige begeleiding van familie en naasten.

IntNSA's Mission: To advance excellence in nursing care for the prevention and treatment of addictions for diverse populations across all practice setting through advocacy, collaboration, education, research and policy development.