Christien Loth, Phd, MN, MANP, RN

Christien Loth, Phd, MN, MANP, RN

Mijn naam is Chris Loth, ik ben bestuurslid van IntNSA Holland. Daarnaast werk ik als verpleegkundig specialist GGZ vanuit mijn eigen praktijk LOTH Verpleegkunde in het oosten van het land. Daar bied ik gespecialiseerde zorg aan patiënten die kampen met dubbele problemen zoals ADHD en verslaving, autisme en verslaving, PTSS en verslaving. In 2009 promoveerde ik aan de Universiteit van Amsterdam op een actieonderzoek naar verbeteringen in de verpleegkundige zorg in ambulante methadonprojecten (nu medicatiepoli’s). Sinds 2012 werk ik als MANP GGZ, waaronder een aantal uren bij een huisarts specifiek voor verslavingsproblematiek. In Utrecht ben ik als hoofddocent verslavingen en verslavingsbehandelingen verbonden aan de 3 jarige MANP GGZ (GGZVS) en verantwoordelijk voor het verslavingscurriculum van deze opleiding.
U kunt mij bereiken op: intnsa.nl@gmail.com

My name is Chris Loth, I am a board member of IntNSA Holland. In addition, I work as a nurse specialist mental health care from my own practice LOTH Nursing in the east of the country. There I provide specialized care to patients who suffer from double problems such as ADHD and addiction, autism and addiction, PTSD and addiction. In 2009 I obtained my PhD at the University of Amsterdam for an action research on improvements in nursing care from ambulatory methadone projects. Since 2012 I have been working as MANP GGZ, including a number of hours with a GP specifically for addiction problems. In Utrecht I am affiliated with the GGZVS (MANP Mental Health Care) as a senior lecturer in addiction and addiction treatments and responsible for the addiction curriculum of this three-year course.
You can reach me at: intnsa.nl@gmail.com
 

IntNSA's Mission: To advance excellence in nursing care for the prevention and treatment of addictions for diverse populations across all practice setting through advocacy, collaboration, education, research and policy development.