Webinar Samen werken aan leefstijl bij verslaving

23 maart 2023 een webinar van 15:00 tot 17:00

 

Interactieve workshop met als doel de samenwerking en verbinding van verpleegkundigen, verslavingsartsen KNMG en verpleegkundig specialisten in de verslavingszorg centraal te stellen rond de somatische screening en leefstijl van de patiënten.

Voor wie?

IntNSA Holland & VVGN leden; verpleegkundigen, verslavingsartsen KNMG, verpleegkundig specialisten.

Wanneer?

23 maart 2023 Online van 15.00-17.00 uur

Inschrijving

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier.
Deelnameprijs voor deze Webinar bedraagt € 60,00 incl. btw. Deelname van de leerling verpleegkundige, de Vios en de Aios Verslavingsgeneeskunde is gratis.

U ontvangt een factuur na ontvangst van het inschrijfformulier. Na betaling ontvangt u een link (uiterlijk 5 dagen voor aanvang).

Vroegboekkorting t/m 14 februari 2023: € 50,00 incl. btw

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland, het kwaliteitsregister V&V, register zorgprofessionals GGZ en het Verpleegkundig Specialisten register.

Annulering

Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de training wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

 

Programma

Welkom door Ineke de Noord, secretaris VVGN en Dick van Etten, voorzitter IntNSA Europe – Nederland

Sprekers:

Jackie Middeldorp, Verpleegkundig specialist GGZ, (regie)behandelaar bij FACT-team Jellinek, Utrecht

Somatische screening door verpleegkundigen met behulp van de Utrechtse Somatische Screening (USS)

De Utrechtse Somatische Screening (USS) onderscheidt zich van andere screeningsinstrumenten doordat er aandacht is voor uitgebreide anamnese van leefstijl, veranderingsbereidheid en het ondersteunen van het zelfmanagement van de patiënt.  De rol van de verpleegkundige en de samenwerking met de verslavingsarts KNMG en verpleegkundig specialist staan hierbij centraal.

De USS bestaat nu 10 jaar. Wat zijn de ervaringen binnen de verslavingszorg en hoe zit dat met die samenwerking tussen de verpleegkundig specialist en de verslavingsarts in het transmurale zorgpad?  De eerste bevindingen van het USS-onderzoek worden gepresenteerd met betrekking tot leefstijl.

Teie Salomons, Verpleegkundig specialist GGZ-regiebehandelaar bij Amethist, Almere

Zorgverlening op basis van welzijn en het belang van multidisciplinaire samenwerking

Teie werkt in een Nurse Led organisatie, waar de verpleegkundige de regie voert en een multidisciplinaire behandeling coördineert en regisseert. Niet gericht op ziekte maar op welzijn. Hij deelt zijn ervaringen met het werken in een Nurse Led behandelsetting en neemt jullie mee wat de resultaten hiervan zijn, op het gebied van het welzijn van cliënten én hulpverleners.

Anneke Bos, Verslavingsarts KNMG en gediplomeerd leefstijlcoach, werkzaam bij Verslavingszorg Noord Nederland en bij Anneke Bos Leefstijl

Leefstijl bij verslaving: evidence based en practice based behandelmethoden

Er is inmiddels genoeg wetenschappelijke onderbouwing om leefstijlfactoren als serieus onderdeel van preventie en behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen te betrekken. Door leefstijlgedrag meer onderdeel te maken van de behandeling van mensen met een aan verslaving gerelateerde aandoening, kan daadwerkelijk verbetering worden bereikt in psychische gezondheid, psychosociaal en cognitief functioneren en verminderd medicatiegebruik. Wat zijn effectieve behandelmethoden?

Tijdens de presentaties zult u uitgedaagd worden om ook zelf proactief met leefstijldoelen aan de slag te gaan (voor uzelf en/of uw werk), zodat het nu niet bij dit Webinar blijft, maar u ermee de praktijk in kan.

 

Jaarcongres V&VN VS Noordwijkerhout 6-7 oktober 2022

Presentatie Marjolein van Tongeren "Demoralisatie"

Vrijdag 7 oktober jongstleden gaf één van onze bestuursleden, Marjolein van Tongeren, op het congres een presentatie over demoralisatie. Hierbij ging het over demoralisatie bij de patiënt en bij de behandelaar.

Kijk hier de powerpoint van haar presentatie.

VVGN Lustrumcongres – 2022

19 mei 2022 t/m 20 mei 2022

Het lustrumcongres van de VVGN, dat door Covid-19 is uitgesteld, zal plaatsvinden in Leiden op 19 en 20 mei 2022. Een deel van het congres zal in het Engels zijn.

Aanmelding voor 1 dag is ook mogelijk.

https://www.vvgn.nl/agenda/vvgn-lustrumcongres

Update

Nederland

MDR Alcohol

De afgelopen periode is door een werkgroep onder voorzitterschap van prof. dr. Arnt Schellekens (Radboud Universitair Medisch Centrum) en em. prof. dr. Wim van den Brink (Amsterdam Universitair Medisch Centrum) gewerkt aan het opstellen van een update van de multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol uit 2009. Zie bijlage 1: MDR-alc-commentaar versie compleet

Een belangrijke stap in het ontwikkelproces is de becommentariëring van de conceptrichtlijn. Bij deze willen wij onze leden de mogelijkheid geven om commentaar te geven op het concept. Het commentaar en de suggesties kunnen ingevuld op het eveneens bijgesloten commentaarformulier, bijlage 2 commentaarformulier.

De commentaren kun je sturen naar aan Marjolein de Vries mdevries@trimbos.nl. Voor een verdere toelichting kunt u contact opnemen met Els Bransen (projectleider) ebransen@trimbos.nl.

Europa

ICN NP/APN Network Conference Dublin 2022

Tussen 21 - 24 augustus 2022 vind er in Dublin de 12e editie van het ICN NP/APN Network Conference Dublin 2022 plaats. Mocht je het leuk vinden om een spreker te zijn op deze conferentie kun je je abstract tot 14 maart inzenden. Voor meer informatie over het indienen van je abstract kun je vinden op https://npapndublin2022.com/abstract-submissions/

Wereldwijd

De International Nurses Society on Addictions (IntNSA) nodigt u uit om een abstract in te dienen voor een symposium, mondelinge presentatie en/of postersessie op de jaarlijkse educatieve conferentie! Mocht je het leuk vinden om een spreker te zijn op deze conferentie kun je je abstract tot 30 maart inzenden. Voor meer informatie over het indienen van je abstract kun je vinden op

https://www.intnsa.org/latest-news/call-for-abstracts-open-conference-2022/

Contactgegevens IntNSA Nederland: intnsanl@gmail.com

Nieuws

IntNSA's Mission: To advance excellence in nursing care for the prevention and treatment of addictions for diverse populations across all practice setting through advocacy, collaboration, education, research and policy development.