Missie IntNSA Holland

De Nederlandse afdeling van de International Nurses Society on Addictions (IntNSA) is een beroepsvereniging voor verpleegkundigen die zich inzet voor het voorkomen, opsporen, diagnosticeren, behandelen en beheersen van verslavingsstoornissen. IntNSA Holland wil een van de Europese leiders in de verpleegkundige verslavingszorg worden.

In 2016/2017 hebben verpleegkundigen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland de Europese afdeling geïnitieerd. Belangrijk doel voor de komende 5 jaar is om meer Europese landen en collega's op te nemen. Ook IntNSA Holland wil samenwerken met andere stakeholders in Verpleging, Geneeskunde en Maatschappelijk Werk omdat verslavingsdeskundigheid op alle terreinen van de zorg nodig is, en niet alleen in het exclusieve aandachtsgebied van gespecialiseerde verslavingscentra. Verslaving is overal om ons heen en dat moet elke verpleegkundige weten.

IntNSA Holland bundelt de krachten door de belangen van verslavingsverpleegkunde te beschermen door samenwerking met andere verslavingsprofessionals en organisaties. Maar ook door lid te worden van andere meer algemene verpleegkundige en sociaal georiënteerde organisaties.

IntNSA Holland heeft haar missie om excellentie in verslavingsverpleegkundige zorg te bevorderen voor diverse bevolkingsgroepen in alle praktijksituaties door middel van belangenbehartiging, samenwerking, onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling.

Ons doel is om verpleegkundigen te helpen uitgebreide, hoogwaardige verslavingsverpleegkundige zorg te bieden aan verslaafde patiënten en hun families. IntNSA Holland heeft elke verpleegkundige iets te bieden, ongeacht hun verpleegkundige praktijk.

Met de hoge prevalentie van verslavingsgerelateerde gevolgen voor de gezondheid in ons achterhoofd, zijn wij van mening dat alle verpleegkundigen een basisniveau van kennis en vaardigheden op het gebied van verslavingen moeten verkrijgen en behouden. Onze kracht komt van onze leden, waaronder clinici, opvoeders, managers en onderzoekers die in een grote verscheidenheid van situaties hun vak uitoefenen; waaronder behandelcentra, ziekenhuizen, scholen, privépraktijken, eerstelijnszorg en andere gemeenschapsinstanties. We zijn ervan overtuigd dat alle verpleegkundigen, ongeacht hun specialiteit of praktijk, een rol kunnen spelen bij het bevorderen van een gezonde levensstijl en de vroege identificatie van mensen met een groter risico op het ontwikkelen van problemen in verband met misbruik van verslavende middelen.

IntNSA Holland erkent het negatieve stigma van verslaving en verslaafde patiënten in de samenleving. Patiënten hebben hier last van. Ervaringen van verslavingsverpleegkundigen laten zien dat dit negatieve stigma zijn weerslag heeft op de erkenning van ons fascinerende werk. Daarom is een van de belangrijke missieverklaringen het bestrijden van deze negatieve stigmatiseringen. Samen met patiënten willen we op de Nederlandse Europese zorgagenda staan.

Home

 

Laatste nieuws

 

 

VVGN & IntNSA presenteren Webinar Samen werken aan leefstijl bij verslaving

23 maart 2023 een van 15:00 tot 17:00

 

Lees meer over het VVGN Lustrumcongres – 2022

 

 

IntNSA's Mission: To advance excellence in nursing care for the prevention and treatment of addictions for diverse populations across all practice setting through advocacy, collaboration, education, research and policy development.