Familie

Positie van ervaringsdeskundige, familie en netwerk

Overzicht van het Nederlandse perspectief

Het recht van ervaringsdeskundigen om invloed uit te oefenen op het beleid en de praktijk van de GGZ en verslavingszorg is in Nederland wettelijk beschermd onder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. De cliëntenraad of de cliëntenraad is een gerespecteerd en waardevol lid van Nederlandse zorgorganisaties en wordt geraadpleegd over uiteenlopende onderwerpen zoals behandeling, medicatie verstrekking, veiligheid en bejegening.

Door hun ervaring met ziekte en herstel ontwikkelen cliënten hun eigen verhaal vol kennis, inzichten en strategieën over hoe ze een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden met de kwetsbaarheid voor psychiatrische stoornissen of verslaving. Het is voor (ex) ervaringsdeskundigen mogelijk om in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingsdiensten te werken en hun unieke ervaringen en verhalen over hun herstelproces toe te passen in verschillende functies, waaronder adviseur, herstelcoach, persoonlijke ondersteuningsmedewerker, trainer en herstelcoördinator. Deze leden van de zorgteams staan ??bekend onder de generieke naam "Ervaringsdeskundige". Ze nemen vaak een unieke plaats in tussen de zorgverlener en de cliënt. Het perspectief van een Ervaringsdeskundige is een belangrijk onderdeel van een teambenadering in de behandeling van cliënten en de aandacht van het team voor de familie en het netwerk van de cliënt.

Diensten voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg hebben beleid ontwikkeld voor de positie van de Ervaringsdeskundige. Het gezamenlijke doel van de overheid en dienstverleners is dat de Ervaringsdeskundige 5% van het totale personeelsbestand in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg moet vertegenwoordigen. Vijftien jaar geleden werd de eerste beroepsopleiding ontwikkeld om de Ervaringsdeskundige op te leiden. Hoewel het op dit moment niet verplicht is voor een Ervaringsdeskundige om deze kwalificatie te behalen, hebben de meeste Ervaringsdeskundigen een formele opleiding en / of coaching gevolgd.

Het gezin en het netwerk van de cliënt hebben niet hetzelfde wettelijke recht om invloed uit te oefenen in het zorgproces als de cliënt. In Nederland is het echter algemeen bekend dat familie, vrienden, collega's en kennissen (die we "bezorgde bondgenoten" noemen) een enorme kennis hebben van hoe de cliënt functioneerde, voordat ze ziek werden. Ze kennen de cliënt ook als een persoon en niet als een patiënt, ze begrijpen en maken deel uit van hun leven buiten de wereld van psychiatrie en verslaving en weten wat belangrijk en levensbevestigend is voor de cliënt. Deze kennis is essentieel voor het herstelproces. Het is onze overtuiging dat het maken van banden en het aangaan van contacten met familie en betrokken bondgenoten het herstelproces van de cliënt aanzienlijk zal verbeteren.

Het effect van psychische problemen, verslaving of een combinatie van beide zal ingrijpende effecten hebben op het hele systeem rondom de cliënt. Rollen veranderen binnen het systeem, bijvoorbeeld echtgenoten of kinderen kunnen een meer ouderlijke rol op zich nemen. Door naar de verhalen van dierbaren te luisteren en deze veranderingen te begrijpen, zullen we enorm geloven in het begrijpen en helpen van de cliënt bij haar herstel. Een voorbeeld in Nederland van dit standpunt is het toenemende aantal RACT-teams. RACT is een verdere evolutie van het ACT-model (de R betekent Resouces). In het RACT-model stellen klanten hun eigen hersteldoelen op en vormen een Regiegroup. Regiegroup is vertaald vanuit het Engels in controlegroep. De cliënt kiest zelf wie lid is van deze groep (familie, vrienden, voorganger, buurman, verpleegster, psychiater). Deze groep vormt de basis van de behandeling en het doel is om de cliënt te ondersteunen bij het bereiken van haar hersteldoelen.

In Nederland worden cliënten, ex-cliënten, familie en het netwerk van patiënten steeds meer partners van zorgprofessionals in het herstelproces.

Familie

IntNSA's Mission: To advance excellence in nursing care for the prevention and treatment of addictions for diverse populations across all practice setting through advocacy, collaboration, education, research and policy development.